نقش موسیقی از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیت

اندیشه انسان به دو گونه بیان می شود:گونه کلامی که حاصل از آنزبان است و گونه غیر کلامی که به صورت هنر نمود می یابد. بنابراین موسیقی نیز به عنوان یکی از هنرها،بیان تفکر غیر کلامی انسان است. عنصر اصلی…

بیشتر بخوانید

علت ادامه ندادن کلاس های موسیقی و هنری توسط کودکان چیست؟

موقعیت فرزندم به کلاسهای موسیقی یا هنری می رود ، اما ناراحت است و نمی خواهد آن را ادامه دهد فکر کنید چند دقیقه در محیطی آرام بنشینید و در مورد دلیل شکایت فرزندتان فکر کنید . اگر متوجه شدید…

بیشتر بخوانید

موسیقی و رفتار اجتماعی کودکان

تجربیات بالینی نشان داده است که در مورد بسیاری از این رفتارها، موسیقی نقش مثبتی داشته است. این تجربیات به گونه ای بوده است که کودکانی که در یک یا چند رفتارشان کاستیهایی به چشم میخوره به کلاس‌های موسیقی معرفی…

بیشتر بخوانید

نقش موسیقی از نظر پرورشی برای کودکان

از آنجا که موسیقی دارای بار عاطفی و هیجانی است در پرورش عواطف کودکان نقش انکار ناپذیر دارد. موسیقی می تواند برحسب نوع خود حالتهای غم ،شادی،تحرک، سکون، خشم، آرامش، مهربانی، جنگ آوری ،دوستی و مانند آنها ایجاد کند. به…

بیشتر بخوانید