آشنایی با نشانه های مهم اوتیسم

برای اینکه خانواده ها بتوانند بیماری اوتیسم را زودتر در فرزندان خود شناسایی کنند و به درمان آن بپردازند باید با علائم آن ها به خوبی آشنا باشند. در این مقاله علائمی در خصوص بیماری اوتیسم را جمع آوری کرده…

بیشتر بخوانید