آیا تماشای برنامه های آموزشی از طریق تلویزیون برای کودک مفید است؟

نظرتان درباره رسانه های تصویری که ادعا می کنند برنامه هایشان جنبه آموزشی دارد چیست؟ مطمئناً تاثیرات مثبت تلویزیون و رایانه از طریق برخی تحقیق ها مشخص شده است. با نگاه دقیق به این تحقیق ها متوجه می شویم که…

بیشتر بخوانید